Smlouva: Smlouva o dílo vč. přílohy - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlohov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 21199
Datum uzavření smlouvy: 29.11.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 199 300,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 451 153,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlohov

Název (předmět)

Smlouva o dílo vč. přílohy - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlohov

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Hlohov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Předpokládaná výměra řešeného území je 99 ha (včetně rozšíření o část k.ú. Leština u Ledče nad Sázavou a k.ú. Tunochody). Celkový počet listů vlastnictví v řešeném území je 47. Celkový počet účastníků řízení v řešeném území je 75 (z toho vlastníků 61).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy