Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Prosenice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 21161
Evidenční číslo: 1281-2023-521101
Datum uzavření smlouvy: 27.11.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 289 270,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 980 016,70
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy Prosenice

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Prosenice

Schválil / podepsal

OL-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Prosenice, Proseničky a přiléhajících okrajových částech k. ú. Osek nad Bečvou a Radslavice u Přerova, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Předpokládaná výměra pozemků zahrnutých do KoPÚ činí 556 ha.
Dílo bude spolufinancováno ze strany ŘSD ČR, Závod Brno.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy