Smlouva: Vypracování návrhů komplexních pozemkových úprav v k. ú. Čakov u Českých Budějovic a v k. ú. Čakovec

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2112
Datum uzavření smlouvy: 19.04.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 4 190 800,00
Cena v Kč vč. DPH: 5 070 868,00
Zadávací řízení: Vypracování návrhů komplexních pozemkových úprav v k. ú. Čakov u Českých Budějovic a v k. ú. Čakovec

Název (předmět)

Vypracování návrhů komplexních pozemkových úprav v k. ú. Čakov u Českých Budějovic a v k. ú. Čakovec

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Čakov u Českých Budějovic a v katastrálním území Čakovec, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.
Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy