Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kukleny včetně ucelené části k.ú. Plačice a Stěžery

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 20902
Evidenční číslo: 1182-2023-514101
Datum uzavření smlouvy: 27.10.2023
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 933 210,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 129 184,10
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kukleny včetně ucelené části k.ú. Plačice a Stěžery

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kukleny včetně ucelené části k.ú. Plačice a Stěžery

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Kukleny včetně ucelené části k.ú. Plačice a Stěžery, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy