Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nemile

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 20873
Evidenční číslo: 1208-2023-521101
Datum uzavření smlouvy: 26.10.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 345 350,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 627 873,50
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nemile

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nemile

Schválil / podepsal

OL-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Nemile, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Předpokládaná výměra pozemků zahrnutých do KoPÚ činí 75 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy