Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střemeníčko

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 20861
Evidenční číslo: 1174-2023-521101
Datum uzavření smlouvy: 26.10.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 634 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 977 140,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střemeníčko

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střemeníčko

Schválil / podepsal

OL-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Střemeníčko, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Rozsah řešeného území je v k.ú. Střemeníčko 133 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy