Smlouva: Smlouva o dílo - Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bulovka

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 20803
Evidenční číslo: 1204-2023-541100 / č.j. SPU 418478/2023
Datum uzavření smlouvy: 20.10.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 4 951 745,00
Cena v Kč vč. DPH: 5 991 611,45
Zadávací řízení: Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bulovka

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bulovka

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Stručný popis

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v katastrálním území (k.ú.) Bulovka, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. KoPÚ budou řešeny se zvláštním zřetelem na úpravu vodohospodářských poměrů, protierozních a protipovodňových opatření. Předpokládaná výměra zahrnutá do obvodu KoPÚ je 969 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy