Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bělov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2069
Datum uzavření smlouvy: 18.09.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 318 050,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 594 841,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bělov

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bělov

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bělov včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy