Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Javorník v Krkonoších a v navazující části k.ú. Rudník

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 19906
Evidenční číslo: 843-2023-514101
Datum uzavření smlouvy: 01.08.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 991 707,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 619 965,47
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy Javorník v Krkonoších a v navazující části k.ú. Rudník

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Javorník v Krkonoších a v navazující části k.ú. Rudník

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Javorník v Krkonoších a v navazující části k.ú. Rudník, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území Javorník v Krkonoších obce Rudník, mimo zastavěné území obce a nezbytně nutná část katastrálního území Rudník. Předpokládaná výměra řešeného území je v katastrálním území 499 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy