Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy Slepotice, Lipec u Slepotic a Bělešovice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1980
Datum uzavření smlouvy: 16.04.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 296 925,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 569 279,25

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy Slepotice, Lipec u Slepotic a Bělešovice

Stručný popis

Předmětem zpracování podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Slepotice, Lipec u Slepotic a Bělešovice, včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí č. 26/2007 Sb.
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkové úpravy a pro rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy