Smlouva: Smlouva na výsadbu a zajištění zeleně "Výsadba biokoridoru BK1 v k. ú. Bosonohy"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 19575
Evidenční číslo: 740-2023-523101
Datum uzavření smlouvy: 28.06.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 442 900,90
Cena v Kč vč. DPH: 2 955 910,09
Zadávací řízení: Výsadba biokoridoru BK1 v k. ú. Bosonohy

Název (předmět)

Smlouva na výsadbu a zajištění zeleně "Výsadba biokoridoru BK1 v k. ú. Bosonohy"

Schválil / podepsal

JMK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace biokoridoru BK1 navrženého v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bosonohy, která bude spočívat ve výsadbě autochtonních dřevin a založení travního porostu na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Brna. Pozemky byly k realizaci vymezeny jako opatření k zajištění ochrany přírody a krajiny. Pozemky jsou v současné době zemědělsky obhospodařované. Celková výměra určená pro realizace výsadeb je 1,32 ha a dočasný zábor pro zajištění přístupu a pro následnou péči je 0,7 ha. Součástí realizace je oplocení jednotlivých prvků a následná údržba zeleně po dobu 3 let.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy