Smlouva: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY – REALIZACE PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KOBEŘICE VE SLEZSKU I. ETAPA

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1936
Datum uzavření smlouvy: 05.08.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 087 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 315 270,00

Název (předmět)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY – REALIZACE PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KOBEŘICE VE SLEZSKU I. ETAPA

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zpracování geotechnického průzkumu (dále jen „GTP“), vyhotovení projektových dokumentací pro vydání stavebních povolení a pro provádění staveb na podkladě schválených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kobeřice ve Slezsku, zapsaných do katastru nemovitostí.
Předmětem veřejné zakázky je i budoucí výkon autorského dozoru projektanta.
Předmět veřejné zakázky není dělen na části. Pro celý předmět plnění bude vybrán jeden dodavatel, se kterým budou uzavřeny smlouvy o dílo na jednotlivá plnění, tj. smlouva o dílo na zpracování GTP, smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace a smlouva o dílo na zajištění autorského dozoru projektanta.
1. Pro stavby Polních cest P15, P2, P3, P26 úsek 0-300 a trubního propustku TP18 – požadujeme PD pro jednotlivé stavební objekty se samostatným rozpočtem. Dílo bude v rozsahu a obsahu stanoveném v příloze č. 8 a 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v platném znění.
2. Pro suchých nádrží N1, N2 a navazujících průlehů PR1,PR2 v rozsahu a obsahu stanoveném v příloze č. 5 a 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy