Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Bříza"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 19262
Evidenční číslo: SPU 161030/2023
Datum uzavření smlouvy: 26.05.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 189 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 228 690,00
Zadávací řízení: Výzva č. 76 k podaní nabídek v kategorii C2-HK: Údržba HOZ Bříza

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Bříza"

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem zakázky je provedení udržovacích prací v k. ú. Bříza u Všestar, ORP Hradec Králové, povodí Labe. Posečení divokého porostu z profilu HOZ, dále budou odstraněny náletové a nevhodně rostoucí dřeviny včetně kácení 6 ks stromů do průměru kmene 300 mm. Posečený porost bude z průtočného profilu vyhrabán a zlikvidován vhodným ekologickým způsobem v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění, zároveň bude takto zlikvidována dřevní hmota, která je nevyužitelná. V části úseku profilu HOZ bude dále provedeno čištění od nánosu sedimentu. Vyčištěný profil bude oset travním semenem a vytěžená splavená ornice bude přemístěna na vzdálenost do 11 km na p. p. č. 900/7 v k. ú. Smiřice, kde bude rozhrnuta v tloušťce do 10 cm. Tato plocha bude před rozhrnem pokosena. Udržovací práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení HOZ v celkové délce 0,755 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu v příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy