Smlouva: SoD PD - polní cesty C3, C5 a C10 v k. ú. Vojkovice u Židlochovic

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 19256
Evidenční číslo: 491-2023-523201
Datum uzavření smlouvy: 23.05.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 454 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 549 340,00
Zadávací řízení: PD - polní cesty C3, C5 a C10 v k. ú. Vojkovice u Židlochovic

Název (předmět)

SoD PD - polní cesty C3, C5 a C10 v k. ú. Vojkovice u Židlochovic

Schválil / podepsal

JMK-VZ

Stručný popis

Vypracování PD na prvky plánu PSZ - polní cesty C3, C5 a C10 v k. ú. Vojkovice u Židlochovic, vyhotovení položkových výkazů výměr a rozpočtů, výškopisné a polohopisné zaměření, zajištění GTP, projednání s dotčenými orgány a organizacemi, zpracování dokumentace pro stavební povolení, zajištění vydání stavebního povolení, spolupráce při výběru zhotovitele stavby a zajištění AD při realizaci.
2 SoD (PD a AD)

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy