Smlouva: Smlouva o dílo - Polní cesta V4 a V5 v k. ú. Plch

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 19248
Evidenční číslo: 507-2023-544101
Datum uzavření smlouvy: 24.05.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 8 243 200,00
Cena v Kč vč. DPH: 9 974 272,00
Zadávací řízení: Polní cesta V4 a V5 v k. ú. Plch

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Polní cesta V4 a V5 v k. ú. Plch

Schválil / podepsal

PAK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace plánu společných zařízení po dokončených komplexních pozemkových úpravách v k ú. Plch. Jedná se o výstavbu dvou vedlejších polních cest v jižní části katastrálního území obce Plch. Obě cesty se napojí na zpevněnou hlavní polní cestu ve vlastnictví obce Plch. Cesta V4 povede západním směrem podél katastrální hranice s k. ú. Dolany u Pardubic k příkopu (HOZ), kde bude zakončena v místě stávajícího propustku. Cesta V5 se napojí na hlavní cestu na jižním okraji intravilánu obce za hřištěm a povede východním směrem k lesnímu remízku, kde bude zakončena obratištěm.
Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy