Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Starý Kolín"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 19247
Evidenční číslo: SPU 167292/2023
Datum uzavření smlouvy: 24.05.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 146 807,60
Cena v Kč vč. DPH: 177 637,20
Zadávací řízení: Údržba HOZ Starý Kolín

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Starý Kolín"

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem zakázky je pročištění potrubí rozplavením s následným odsátím splavené zeminy. Místa poškození budou identifikována kamerovým průzkumem celého úseku. V místech propadů bude stávající potrubí obnaženo, utěsněno geotextílií a obetonováno. V případě poškození bude potrubí přeseknuto, odstraněno a nahrazeno novou trubou. Místa napojení na stávající potrubí budou podbetonována, utěsněna pomocí geotextílie a obetonována. Šachta bude osazena stávajícím betonovým poklopem. Splavená zemina bude využita k zasypání děr nad místy poškození. Vybouraná truba bude zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění, odvezena do recyklačního střediska společnosti Šumbor spol. s r.o. Údržba bude provedena na jednom objektu stavby vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení HOZ v celkové délce 0,100 km. Podrobná specifikace předmětu plnění, způsob a podmínky provedení prací jsou uvedeny v přiložené zadávací dokumentaci (příloha č. 4).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy