Smlouva: Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace plánu společných zařízení v k. ú. Hynkov - I. etapa

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 19238
Evidenční číslo: 416-2023-521101
Datum uzavření smlouvy: 23.05.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 340 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 411 400,00
Zadávací řízení: Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace plánu společných zařízení v k. ú. Hynkov - I. etapa

Název (předmět)

Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace plánu společných zařízení v k. ú. Hynkov - I. etapa

Schválil / podepsal

OL-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je řádné zajištění technického dozoru stavebníka dle § 152 odst. 4 stavebního zákona a dalších investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě “Realizace plánu společných zařízení v k. ú. Hynkov - I. etapa“ tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce uvedenými v návrhu Příkazní smlouvy a veškerými příslušnými právními předpisy.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy