Smlouva: Smlouva o dílo na Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Maleč u Chotěboře

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 19233
Datum uzavření smlouvy: 22.05.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 005 600,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 216 776,00
Zadávací řízení: Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Maleč u Chotěboře a k.ú. Nová Ves u Chotěboře

Název (předmět)

Smlouva o dílo na Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Maleč u Chotěboře

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Pozemkovou úpravou se ve veřejném zájmu právně zajistí vlastnický stav založený původním přídělovým řízením s ohledem na nynější skutečný stav terénu. Předpokládaná výměra obvodu v k.ú. Maleč u Chotěboře činí 119 ha a zahrnuje parcely původního grafického přídělu.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy