Smlouva: Smlouva o dílo - Realizace plánu společných zařízení v k. ú. Hynkov - I. etapa

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 19218
Evidenční číslo: 450-2023-521101
Datum uzavření smlouvy: 19.05.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 23 787 111,46
Cena v Kč vč. DPH: 28 782 404,87
Zadávací řízení: Realizace plánu společných zařízení v k. ú. Hynkov - I. etapa

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Realizace plánu společných zařízení v k. ú. Hynkov - I. etapa

Schválil / podepsal

OL-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace prioritních prvků plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hynkov (PSZ).
Jedná se o rekonstrukce polních cest C2, C3, C4, C13, C14, vodohospodářská opatření soustavy průlehů, terénní úpravy a výsadbu interakčních prvků IP5, IP6, IP8, IP16, lokálního biokoridoru LBK92 a lokálního biocentra LBC93.
Součástí VZ není následná pěstební péče.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy