Smlouva: Smlouva o dílo na provedení výsadby větrolamu TEO1 v k.ú. Blankartice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 19008
Evidenční číslo: 360-2023-508207
Datum uzavření smlouvy: 19.04.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 671 682,70
Cena v Kč vč. DPH: 812 736,07
Zadávací řízení: Projekt 1: Výsadba TEO1 k.ú. Blankartice

Název (předmět)

Smlouva o dílo na provedení výsadby větrolamu TEO1 v k.ú. Blankartice

Schválil / podepsal

UL-VZ

Stručný popis

Projekt se nachází v obci Heřmanov, k.ú. Blankartice a jedná se o technické protierozní opatření v podobě výsadby poloprodouvavého větrolamu TEO1. Celkem bude vysázeno 290ks keřů, 93 krytokořenných odrostků s jednokůlovým vyvázáním a nově založen trávník v ploše 3 266m2, to celé chráněné oplocenkou v celkové délce 863m.
Následná péče o větrolam bude probíhat po dobu následujících tří let dle stanoveného managmentu a harmonogramu údržby stanoveném v projektové dokumentaci.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy