Smlouva: Smlouva o dílo na Vypracování prováděcí PD - Vodohospodářské opatření v k.ú. Sobíňov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 18961
Datum uzavření smlouvy: 12.04.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 765 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 925 650,00
Zadávací řízení: Vypracování prováděcí PD - Vodohospodářské opatření v k.ú. Sobíňov

Název (předmět)

Smlouva o dílo na Vypracování prováděcí PD - Vodohospodářské opatření v k.ú. Sobíňov

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zpracování kompletní projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby a dále zajištění vydání stavebního povolení pro stavbu Vodohospodářského opatření v k.ú. Sobíňov, včetně výškopisného a polohopisného zaměření a podrobného geotechnického průzkumu a včetně závazku případné bezplatné aktualizace technického nebo formálního řešení projektových dokumentací. Součástí plnění bude dále zajištění hydrologických dat, zpracování havarijního a povodňového plánu. V případě potřeby zajištění posudku technickobezpečnostního dohledu. Veřejná zakázka bude pracována po jednotlivých objektech. SO1 – Rekonstrukce hráze, SO2 – Retenční prostor nádrže, SO3 – Rekonstrukce cest, SO4 – Odpadní koryto od bezpečnostního přelivu. Účelem navrhovaných staveb je zkvalitnění a zvýšení ochrany zástavby obcí v níže ležícím povodí toku Doubravy.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy