Smlouva: SoD_PD - PC CP2, CP3, CP4 v k. ú. Knínice u Boskovic a PC C28 včetně LBK1 v k. ú. Šebetov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 18939
Evidenční číslo: 291-2023-523101
Datum uzavření smlouvy: 05.04.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 560 550,00
Cena v Kč vč. DPH: 678 265,50
Zadávací řízení: PD - PC CP2, CP3, CP4 v k. ú. Knínice u Boskovic a PC C28 včetně LBK1 v k. ú. Šebetov

Název (předmět)

SoD_PD - PC CP2, CP3, CP4 v k. ú. Knínice u Boskovic a PC C28 včetně LBK1 v k. ú. Šebetov

Schválil / podepsal

JMK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby, vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále rozpočet), vyhotovení výškopisných a polohopisných zaměření, provedení podrobného geotechnického průzkumu podle platných technických norem a předpisů, zajištění vydání souhlasných vyjádření všech orgánů a organizací dotčených stavbami a zajištění vydání stavebního povolení, spolupráce při veřejné zakázce na výběr zhotovitele (zpracování dodatečných informací v průběhu zadávacích řízení + účast v komisích) a výkon autorského dozoru.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy