Smlouva: Smlouva o dílo: Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Holasovice – „Polská půda“, vydání nových rozhodnutí

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 18930
Datum uzavření smlouvy: 05.04.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 170 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 205 700,00

Název (předmět)

Smlouva o dílo: Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Holasovice – „Polská půda“, vydání nových rozhodnutí

Schválil / podepsal

MSK - VZ

Stručný popis

Záměrem veřejné zakázky je:

 Vypracování dokumentace návrhu pro vydání rozhodnutí o schválení návrhu – aktuální seznam účastníků řízení dle platného katastru nemovitostí, doplnění identifikačních údajů účastníků řízení z historických podkladů uložených na pobočce, vypracování příloh k rozhodnutí o schválení návrhu (jedna oprava křestního jména). Cena bez DPH 75.000,- Kč.
 Vypracování dokumentace výsledků JPÚ pro vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv (vyhotovení příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv) a jejich následné odsouhlasení příslušným katastrálním úřadem.
Cena bez DPH 95.000,- Kč

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy