Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ 63b Třeština"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 18921
Evidenční číslo: SPU 108840/2023
Datum uzavření smlouvy: 04.04.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 49 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 59 290,00
Zadávací řízení: Výzva č. 67 k podání nabídek v kategorii C1-BR: Údržba HOZ 63b Třeština

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ 63b Třeština"

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je provedení udržovacích prací v k.ú. Třeština, obec Třeština, ORP Mohelnice, Olomoucký kraj - odstranění bobřích hrází vybudovaných bobrem evropským v korytě HOZ, vysbírání větví a kmenů dřevin napadaných do profilu HOZ tak, aby byl minimalizován materiál, ze kterého bobr může stavět další hráze, včetně ekologické likvidace nevyužitelné dřevní hmoty a odstraněného materiálu z bobří hráze a větví napadaných v profilu HOZ v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění.
Práce budou provedeny na 1 objektu stavby vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v celkové délce 0,540 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy