Smlouva: Smlouva o dílo - Polní cesta HC3+IP9 v k.ú. Olešenka

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 18827
Datum uzavření smlouvy: 27.03.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 22 169 304,09
Cena v Kč vč. DPH: 26 824 857,95
Zadávací řízení: Polní cesta HC3+IP9 v k.ú. Olešenka

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Polní cesta HC3+IP9 v k.ú. Olešenka

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je výstavba polní cesty HC3 + IP9 v k.ú. Olešenka na pozemcích p. č. 835, 854, 906, 834, 776, 105 a část realizace je v k.ú. Ronov nad Sázavou na pozemcích p. č. 505, 506, 270/8, 500, 255/1. Cesta je navržena kategorie P4,0/20 s asfaltobetonovým povrchem. Délka cesty v k.ú. Olešenka je 1730,0 m a v k.ú. Ronov nad Sázavou 468,82 m. Interakční prvek IP9 – výsadba je navržena v úseku km 0,330 – 1,320 vpravo a je zde navrženo stromořadí z 116 kusů sazenic.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy