Smlouva: Smlouva o dílo - Polní cesty, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Pavlovice u Kojetína - II. etapa

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 18773
Evidenční číslo: 210-2023-521101
Datum uzavření smlouvy: 17.03.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 14 815 598,39
Cena v Kč vč. DPH: 17 926 874,05
Zadávací řízení: Polní cesty, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Pavlovice u Kojetína - II. etapa

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Polní cesty, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Pavlovice u Kojetína - II. etapa

Schválil / podepsal

OL-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace prioritních prvků plánu společných zařízení navržených komplexní pozemkovou úpravou v k.ú. Pavlovice u Kojetína.
Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory:
SO 01 – Ochranná nádrž ON1
SO 02 – Rekonstrukce zatrubnění BVT1
SO 03 – Ochranný příkop OP2
SO 04 – Polní cesta C1 - část
SO 05 – Vedlejší polní cesta C17
SO 06 – Doplňková polní cesta C103a
SO 07 – Doplňková polní cesta C119
SO 09 – Výsadba ÚSES

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy