Smlouva: Smlouva o dílo - Realizace Krajinotvorné nádrže VN1, tůně I a II, revitalizace toku, k.ú. Chotčiny

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 18769
Evidenční číslo: 221-2023-505101
Datum uzavření smlouvy: 16.03.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 989 842,36
Cena v Kč vč. DPH: 4 827 709,26
Zadávací řízení: Realizace Krajinotvorné nádrže VN1, tůně I a II, revitalizace toku, k.ú. Chotčiny

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Realizace Krajinotvorné nádrže VN1, tůně I a II, revitalizace toku, k.ú. Chotčiny

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je výstavba malé nádrže, dvou zemních tůní a revitalizace stávajícího koryta otevřené vodoteče v k.ú. Chotčiny [652814]. Hlavním účelem této stavby je ochrana před suchem pro přilehlé okolní zemědělské pozemky, zlepšení vodohospodářské funkce, estetické funkce a rekreační funkce. Dále bude zhotovená stavba sloužit také pro rozvoj biodiverzity v daném místě.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy