Smlouva: Vypracování projektové dokumentace pro stavbu Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 18768
Evidenční číslo: 100-2023-520201
Datum uzavření smlouvy: 16.03.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 233 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 281 930,00
Zadávací řízení: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na stavbě Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov

Název (předmět)

Vypracování projektové dokumentace pro stavbu Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Vyhotovení projektové dokumentace pro realizaci polní cesty CHN5 kategorie hlavní, jednopruhová (P4, 5/30) s výhybnami, s šířkou parcely v návrhu 6 m na pozemcích parcelní č. 2482 a 2483 v k.ú. Brzkov včetně podrobného GTP, vycházející z plánu společných zařízení dle schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Brzkov.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy