Smlouva: Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace R 159 - Polní cesta P8DO v k.ú. Dobřenice, okr. HK

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 18766
Evidenční číslo: PD/173-2023-514201
Datum uzavření smlouvy: 15.03.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 169 900,00
Cena v Kč vč. DPH: 205 579,00
Zadávací řízení: PD a AD na R 159 - Polní cesta P8DO v k.ú. Dobřenice

Název (předmět)

Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace R 159 - Polní cesta P8DO v k.ú. Dobřenice, okr. HK

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace stavby (DSP, DPS) R 159 - Polní cesta P8DO v k.ú. Dobřenice a provádění autorského dozoru při její realizaci. Jedná se o navrženou stavbu společného zařízení v rámci jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Dobřenice a schváleného Plánu společných zařízení. Cesta vedlejší, jednopruhová, kategorie: P4,0/30.
Kryt penetrační makadam opatřený nátěrem, délka záhumení cesty 465 m, bez doprovodných výsadeb.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy