Smlouva: Smlouva o dílo Zatravněná údolnice ZÚ1 včetně rozšíření stávající tůně T1 v k.ú. Pozďátky

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 18751
Evidenční číslo: č. 1259-2022-520204
Datum uzavření smlouvy: 15.03.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 327 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 815 670,00
Zadávací řízení: Zatravněná údolnice ZÚ1 včetně rozšíření stávající tůně T1 v k.ú. Pozďátky

Název (předmět)

Smlouva o dílo Zatravněná údolnice ZÚ1 včetně rozšíření stávající tůně T1 v k.ú. Pozďátky

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je realizace zatravnění údolnice a rozšíření tůně,, čímž dojde k zachycení splavenin z výše položených pozemků, zlepšení kvality vody v níže ležícím rybníku. Snížení sklonu svahů za účelem zvýšení biodiverzity tůně.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy