Smlouva: Vypracování projektové dokumentace pro stavbu Polní cesta HPC1 v k.ú. Knínice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 18749
Evidenční číslo: 61-2023-520201
Datum uzavření smlouvy: 14.03.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 270 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 387 200,00
Zadávací řízení: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu Polní cesta HPC1 v k.ú. Knínice

Název (předmět)

Vypracování projektové dokumentace pro stavbu Polní cesta HPC1 v k.ú. Knínice

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Vyhotovení projektové dokumentace pro realizaci polní cesty HPC1 kategorie 6,0 o délce 2 730 m doplněné stávající liniovou zelení IP4 v délce 1500 m (nutná dosadba) (cesta i doprovodná zeleň na pozemku parcelní č. 2069 v k.ú. Knínice) včetně podrobného GTP, vycházející z plánu společných zařízení dle schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Knínice.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy