Smlouva: Smlouva o dílo - Oprava mostu přes výpust Holanského rybníka, k.ú. Holany 2023

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 18736
Datum uzavření smlouvy: 10.03.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 4 703 054,00
Cena v Kč vč. DPH: 5 690 695,34
Zadávací řízení: Oprava mostu přes výpust Holanského rybníka, k.ú. Holany 2023

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Oprava mostu přes výpust Holanského rybníka, k.ú. Holany 2023

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Stručný popis

Předmětem VZ je oprava mostu přes výpust Holanského rybníka, v k.ú. Holany, který je ve velmi špatném technickém stavu. Most je součástí vodního díla, které je 400 let staré. Stavba je umístěna na parcele p.č. 149 v k.ú. Holany, okres Česká Lípa, a nachází se v krajinné památkové zóně Zahrádecko. Most převádí místní komunikaci, která slouží pěšímu provozu.
Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty:
SO 201 - most
SO 202 - vozovka na mostě
SO 431 - přeložka VO
SO 341- Přeložka vodovodu

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy