Smlouva: Část 2 - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Rokytá a k.ú. Horní Rokytá

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1859
Datum uzavření smlouvy: 10.11.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 863 635,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 464 999,00
Zadávací řízení: Část 2 - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Rokytá a k.ú. Horní Rokytá

Název (předmět)

Část 2 - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Rokytá a k.ú. Horní Rokytá

Stručný popis

Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Dolní Rokytá a k.ú. Horní Rokytá, včetně nezbytných zeměměřických prací určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu kvality 3 dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM a jako nezbytný podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a jako neopominutelný podklad pro územní plánování.


Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy