Smlouva: Komplexní pozemková úprava Doubravice a Komplexní pozemková úprava Zálesí

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1826
Datum uzavření smlouvy: 26.09.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 464 560,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 772 118,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemková úprava Doubravice a Komplexní pozemková úprava Zálesí

Název (předmět)

Komplexní pozemková úprava Doubravice a Komplexní pozemková úprava Zálesí

Stručný popis

Vypracování dvou samostatných návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Doubravice u Dvora Králové a Zálesí u Dvora Králové s celkovou předpokládanou výměrou řešeného území cca 365 ha (KoPÚ Doubravice 285 ha, KoPÚ Zálesí 80 ha). Součástí vypracování návrhů KoPÚ budou nezbytné geodetické práce v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhů pozemkových úprav a o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy