Smlouva: Smlouva o dílo č. 1164-2022-529101 Realizace VPC 1 v k.ú. Luh nad Svatavou

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 18183
Evidenční číslo: 1164-2022-529101
Datum uzavření smlouvy: 21.11.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 7 941 374,90
Cena v Kč vč. DPH: 9 609 063,63
Zadávací řízení: Realizace VPC 1 v k.ú. Luh nad Svatavou

Název (předmět)

Smlouva o dílo č. 1164-2022-529101 Realizace VPC 1 v k.ú. Luh nad Svatavou

Schválil / podepsal

KV-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je realizace VPC 1 v k.ú. Luh nad Svatavou.
Jedná se o polní cestu o délce 873m, kategorie 5,0/20, na pozemku p.č. 963, k.ú. Luh n. Svatavou, povrch asfaltobeton.
Souvisí se smlouvou na výsadbu porostu a péči o porost č. 1165-2022-529101, která je samostatně zveřejněná v Registru smluv.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Karlovarský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy