Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Řídeč

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1817
Datum uzavření smlouvy: 20.05.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 639 150,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 983 372,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Řídeč

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Řídeč

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Řídeč (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), (dále jen „katastrální vyhláška“)], vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy