Smlouva: Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Peršíkov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 18148
Evidenční číslo: č. 1196-2022-520202
Datum uzavření smlouvy: 21.11.2022
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 409 550,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 705 555,50
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Peršíkov a k.ú. Železné Horky

Název (předmět)

Smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Peršíkov

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování dvou samostatných návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Peršíkov a v katastrálním území Železné Horky, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
Předpokládaná výměra řešeného území je v k.ú. Peršíkov 165 ha. V obvodě se nachází cca 25 ha řešených lesních pozemků. Komplexní pozemková úprava v k.ú. Železné Horky zahrnuje celkem 230 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy