Smlouva: Smlouva o spolupráci v oblasti Monitoringu zemědělského sucha

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 18139
Datum uzavření smlouvy: 21.11.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 800 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 800 000,00
Zadávací řízení: Smlouva o spolupráci v oblasti Monitoringu zemědělského sucha

Název (předmět)

Smlouva o spolupráci v oblasti Monitoringu zemědělského sucha

Schválil / podepsal

ústředí-VZ

Stručný popis

Zajištění služby provozu a správy systému jak hardware, tak software a sběru dat v oblasti Monitoringu zemědělského sucha, který je určen k posouzení intenzity sucha a jeho dopadů na krajinu, zejména na oblasti zemědělství, zahradnictví a lesnictví. Zajištění interpretace dat na portálu Intersucho. Zpřesňování výpočtů a rozšiřování monitoringu sucha. Poskytování podkladů o ohrožení území ČR zemědělským suchem. Koordinace výzkumu monitorovacích nástrojů i do oblasti včasné výstrahy, předpovědi sucha a jeho dopadů na zemědělský obor. Publikace mapových výstupů na webovém portálu.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy