Smlouva: Objednávka služeb na stavbě vodního díla HOZ "Údržba HOZ Holice - shybka"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 18134
Evidenční číslo: SPU 413498/2022
Datum uzavření smlouvy: 16.11.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 195 990,00
Cena v Kč vč. DPH: 237 147,90

Název (předmět)

Objednávka služeb na stavbě vodního díla HOZ "Údržba HOZ Holice - shybka"

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je provedení služby na stavbě vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (dále jen „HOZ“) „HMZ Holice“ spočívající v těchto činnostech:
- zařízení staveniště, náhradní čerpání vody
- odstranění sedimentu tlakovou vodou z tělesa shybky v celé délce shybky 15 m
- odstranění sedimentu z otevřené části kanálu HOZ tak, aby byla obnovena funkce HOZ
- kamerový monitoring stavu potrubí DN 800 s videozáznamem a textovou zprávou jako výsledek.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy