Smlouva: Smlouva č. 962-2022-504101 Zajištění kácení stromů, keřů a údržba pozemků v Plzeňském kraji 2022-2023

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 18103
Evidenční číslo: 962-2022-504101
Datum uzavření smlouvy: 22.09.2022
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 500 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 605 000,00
Zadávací řízení: Zajištění kácení stromů, keřů a údržba pozemků v Plzeňském kraji 2022-2023

Název (předmět)

Smlouva č. 962-2022-504101 Zajištění kácení stromů, keřů a údržba pozemků v Plzeňském kraji 2022-2023

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je provádění kácení a ořez dřevin rostoucích mimo les, rizikové kácení, likvidace invazních druhů rostlina dřevin, zdravotní, bezpečnostní a redukční prořez stromů, bezpečnostní vazby stromů, odstranění a likvidace pařezů, mýcení náletových dřevin a keřů, odvoz a likvidace dřevního odpadu v souladu se zákonem č. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, odkup dřevní hmoty, úklid pozemků po provedených zásazích včetně sekání trávy a likvidace ostatní organické hmoty, která vznikla při úklidu pozemku, na pozemcích s příslušností hospodaření Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy