Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Hořičky II."

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 18033
Evidenční číslo: 0058-D1-22-206
Datum uzavření smlouvy: 07.10.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 123 100,32
Cena v Kč vč. DPH: 148 951,39
Zadávací řízení: Výzva č. 34 k podání nabídek v kategorii C2-HK: Údržba HOZ Hořičky II.

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Hořičky II."

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je provedení udržovacích prací v k. ú. Hořičky, ORP Náchod, povodí Labe. Bude provedeno pokosení a vyhrabání divokého porostu a vodního rostlinstva z profilu HOZ včetně ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Budou odstraněny pařezy a bude provedeno čištění profilu HOZ opevněného ve dně žlabovkami od nánosů sedimentů, který bude uložen po předchozím projednání s uživatelem na půdní blok č. 6805. Udržovací práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v celkové délce 0,366 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu v příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy