Smlouva: Smlouva o poskytování služeb: Licenční podpora agendového systému pozemkových úprav (ASPÚ) a rozvoj SW dle legislativních požadavků pro rok 2023

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 18032
Evidenční číslo: SPU 396036/2022
Datum uzavření smlouvy: 04.11.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 454 980,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 970 525,80
Zadávací řízení: Licenční podpora agendového systému pozemkových úprav (ASPÚ) a rozvoj SW dle legislativních požadavků pro rok 2023

Název (předmět)

Smlouva o poskytování služeb: Licenční podpora agendového systému pozemkových úprav (ASPÚ) a rozvoj SW dle legislativních požadavků pro rok 2023

Schválil / podepsal

ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb licenční podpory agendového systému ASPU, v rámci kterého bude dodavatel poskytovat plnění pro rok 2023.
Standardní služby Maintenance:
- legislativní servis spočívající v zajištění souladu s platnou legislativou, služby SLA
- odstraňování problémů, chyb a poruch ASPU
- právo užití nových verzí
- Ad-hoc rozvoj aplikace dle legislativních požadavků


Podrobný popis předmětu veřejné zakázky, včetně stanovení rozsahu požadovaných služeb je uveden v návrhu smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace jako Příloha č. 2.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy