Smlouva: Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pěkov a Komplexní pozemkové úpravy v k.ú Hony (méněpráce)

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 18031
Evidenční číslo: 1042-2014-514101
Datum uzavření smlouvy: 03.11.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: -133 100,00
Jedná se o dodatek smlouvy: Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Pěkov a v katastrálním území Hony

Název (předmět)

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pěkov a Komplexní pozemkové úpravy v k.ú Hony (méněpráce)

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Dodatkem se řeší méně práce ve výši -133.100,00 Kč bez DPH.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy