Smlouva: Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v části k. ú. Libčeves

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1803
Evidenční číslo: 473-2016-508101
Datum uzavření smlouvy: 11.05.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 337 100,00
Cena v Kč vč. DPH: 4 037 891,00

Název (předmět)

Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v části k. ú. Libčeves

Schválil / podepsal

Ing. Martin Vrba

Stručný popis

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Libčeves, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky) vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy