Smlouva: Část 3: JPÚ Vraník

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1797
Datum uzavření smlouvy: 31.05.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 378 800,00
Cena v Kč vč. DPH: 458 348,00
Zadávací řízení: Část 3: JPÚ Vraník

Název (předmět)

Část 3: JPÚ Vraník

Stručný popis

Předmětem plnění je zpracování návrhu jednoduché pozemkové úpravy v části k.ú. Ledečko - osady Vraník (obvod JPÚ viz příloha č.5), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí – mapa DKM. Návrh JPÚ bude zpracován tak, aby výsledná DKM byla zapsatelná do KN. Předpokládaná výměra řešeného území je cca 33 ha. V daném území byla v roce 2015 zpracovaná studie odtokových poměrů.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy