Smlouva: Smlouva o dílo - Zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav – KoPÚ Slaná

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17950
Evidenční číslo: 1133-2022-541100 / č.j. SPU 400814/2022
Datum uzavření smlouvy: 31.10.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 692 300,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 047 683,00
Zadávací řízení: Zpracování návrhů 2 KoPÚ – KoPÚ Slaná a KoPÚ Hořensko II

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav – KoPÚ Slaná

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Stručný popis

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav – k.ú. Slaná a navazující části k.ú. Nedvězí u Semil (předpokládaná výměra řešeného území je 144 ha), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
KoPÚ budou řešeny se zvláštním zřetelem na protierozní opatření.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy