Smlouva: Smlouva o dílo vč. přílohy - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bohdalín

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17942
Datum uzavření smlouvy: 27.10.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 502 850,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 028 448,50
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bohdalín

Název (předmět)

Smlouva o dílo vč. přílohy - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bohdalín

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Bohdalín, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
KoPÚ v k.ú. Bohdalín zahrnují celkem 421 ha, mezi neřešené pozemky je zahrnuto několik stavebních parcel. Lesní komplexy, který se nachází v k.ú. Bohdalín na severní a jižní straně kat. území, jsou zařazeny mimo obvod pozemkových úprav. Ostatní drobné lesní pozemky jsou zahrnuty do pozemkových úprav a budou zahrnuty jako pozemky řešené.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy