Smlouva: Příkazní smlouva na VZ: Komplexní poskytování služeb v oblasti BOZP a PO

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17934
Datum uzavření smlouvy: 25.10.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 000 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 420 000,00
Zadávací řízení: Komplexní poskytování služeb v oblasti BOZP a PO

Název (předmět)

Příkazní smlouva na VZ: Komplexní poskytování služeb v oblasti BOZP a PO

Schválil / podepsal

ústředí-VZ

Stručný popis

Uzavření příkazní smlouvy na komplexní zajišťování povinností a úkolů v oblasti BOZP a PO, a to pro všechny organizační útvary a organizační jednotky Státního pozemkového úřadu (dále jen „SPÚ“).

Specifikace a rozsah požadovaného plnění: Provedení prověrky BOZP a PO; Aktualizace vnitřních předpisů v oblasti BOZP a PO; Proškolení zaměstnanců na ústředí SPÚ všech vedoucích a ředitelů na pobočkách a krajských pracovištích SPÚ; Proškolení požárních hlídek; Zajištění a pomoc s nápravami případných zjištěných nedostatků; Vypracování analýzy rizik BOZP pro SPÚ; aktualizace, případně vypracování požárních poplachových směrnic a požárních evakuačních plánů.
Další činnosti dle aktuální potřeby, více je uvedeno v Příloze č. 4 výzvy a jejích přílohách.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy