Smlouva: Smlouva o dílo, Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žabokliky a části k. ú. Čeradice u Žatce

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17915
Evidenční číslo: 1099-2022-508207
Datum uzavření smlouvy: 25.10.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 277 100,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 755 291,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žabokliky a části k. ú. Čeradice u Žatce

Název (předmět)

Smlouva o dílo, Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žabokliky a části k. ú. Čeradice u Žatce

Schválil / podepsal

UL-VZ

Stručný popis

Část 1 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žabokliky a části k. ú. Čeradice u Žatce
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Žabokliky a části katastrálního území Čeradice u Žatce, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 13/2014 Sb.“).
Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území Žabokliky a část katastrálního území Čeradice u Žatce mimo zastavěné území obce Žabokliky (1 celek) a souvislých komplexů lesních pozemků v jižní a východní části (2 celky). Předpokládaná výměra řešeného území je v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Žabokliky a část katastrálního území Čeradice u Žatce 412 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy