Smlouva: Smlouva o dílo - KoPÚ Arnultovice a v navazující části k.ú. Čermná v Krkonoších

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17901
Evidenční číslo: 1019-2022-514101
Datum uzavření smlouvy: 25.10.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 235 300,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 914 713,00
Zadávací řízení: KoPÚ Arnultovice a v navazující části k.ú. Čermná v Krkonoších

Název (předmět)

Smlouva o dílo - KoPÚ Arnultovice a v navazující části k.ú. Čermná v Krkonoších

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Arnultovice a v navazující části katastrálního území Čermná v Krkonoších o předpokládané výměře 279 ha (mimo zastavená území obcí a převážnou část pozemků určených k plnění funkce lesa). Součástí plnění bude také řešení pozemkových přídělů v dané oblasti a napojení cestní sítě do k.ú. Čermná v Krkonoších.
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitosti návrh pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy